معرفی شرکت تجارت ماندگار قراچورلو

شرکت تجارت ماندگار قراچورلو در سال 1376 فعالیت خود را در زمینه خدمات و ارائه سرویس و نصب آسانسور با تکیه بر دانش و تجربه مدیران خود با نام تکنیک صنعت آغاز نمود و سپس نام آن به شرکت تجارت ماندگار قراچورلو تغییر کرد و پس از کسب موفقیتهای فراوان در عرصه صنعت آسانسور در سال 1381 به شماره ثبت 186189 وارد عرصه طراحی فروش آسانسور و پله برقی ایران شد.